AAU logo

AAU DIGITAL HUB DENMARK

Big Data

 • +

  Big Data

  dækker bredt over indsamling, opbevaring, analyse, behandling og fortolkning af enorme mængder data. KLIK FOR AT LÆSE MERE

  Både i industrien og samfundet generelt skabes der i dag meget store mængder data. Arbejdet med big data drejer sig om at skabe værdi baseret på disse data.

  Forskningen ser på de nye udfordringer, som de store datamængder giver anledning til, og som eksisterende teknologier ikke er i stand til at håndtere. Det drejer sig bl.a. om:

  • Mængden af data
  • Hastigheden, hvormed data genereres, eller kravene til hvor hurtigt data behandles
  • Forskelligheden i data

  Forskningen omfatter fx dataintegration og dataanalyse generelt, herunder data mining og maskinlæring.

  AAU forsker bredt inden for big data og samarbejder med akademiske og industrielle partnere fra hele verden.

Få et digitalt boost

Vind terræn i det digitale kapløb gennem AAU Digital Hub Denmark. Kom helt i front inden for teknologier som Internet of Things, Big Data og kunstig intelligens.

Big data skal gøre os klogere på trafiK

HØJEST RANKEDE DATALOGIFORSKNINGSMILJØ I DANMARK

AAU er det højest rankede universitet i Danmark inden for området matematik og datalogi, uanset om der måles på det samlede antal publikationer eller på antallet af publikationer blandt de 10% mest citerede publikationer inden for forskningsområdet (Mathematics and Computer Science, Leiden Ranking 2017).  

KONKURRENCEEVNEN STYRKES MED aau

Mere end 80 procent af virksomhederne får styrket konkurrence­evnen markant, når de samarbejder med AAU (lrisGroup 2017)

Center for data-Intensive cyber-fysiske systemer

Om AAU Digital Hub Denmark

Gennem AAU Digital Hub Denmark tilbyder vi samarbejde om løsning af konkrete udfordringer, kompentenceløft af medarbejderne og adgang til vores nye e-infrastruktur. Alt i en digital kontekst og med udgangspunkt i state-of-the-art forskningsbaseret viden.

Læs mere om mulighederne her

Kontakt

AAU Digital Hub Denmark:
Mail: tech@adm.aau.dk 
Telefon: +45 99 40 96 32