AAU logo

AAU DIGITAL HUB DENMARK

Hvad kan vi tilbyde?

Et skræddersyet samarbejdeVurdering og identifikation af behov

Vi foretager en vurdering af, om samarbejdet skal foregå i regi af AAU Digital Hub Denmark, eller jeres virksomhed skal hjælpes videre via en af vores nære samarbejdspartnere. Bl.a. skal projektet have en vis forskningsmæssig højde for at passe ind i vores digitale hub.

Ved samarbejde i AAU Digital Hub Denmark hjælper vi med at identificere jeres aktuelle digitale udfordringer og behov og med at udarbejde en fuldt tilpasset, forskningsbaseret løsning.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med jer og med udgangspunkt i den problemorienterede tilgang, som ligger til grund for alt arbejde på AAU. Det sikrer fuld fokus på det konkrete problem og de løsninger, der skal til for at bringe jeres virksomhed ind i fremtiden.

Løsningen finder vi inden for et eller flere af følgende tre hovedområder:
 

Fælles forsknings- og udviklingsprojekt

Strategisk samarbejde mellem virksomheden og AAU Digital Hub Denmark med udgangspunkt i en eller flere konkrete udfordringer. Gennem et fælles problembaseret forsknings- og udviklingsprojekt løses de konkretet digitale udfordringer.

Samarbejdsprojektet kan eventuelt føre til en fælles ansøgning om projektfinansiering gennem bl.a. Innovationsfonden eller EU.
 

Kompentenceløft af medarbejdere

I forbindelse med de konkrete samarbejdsprojekter tilbyder vi kompetenceudvikling af jeres medarbejdere gennem relevante fagmoduler om fx kunstig intelligens, Big Data og Internet of Things. Modulerne tilbydes normalt digitalt, så medarbejderne selv kan tilrettelægge deres tid og følge undervisningen, når det passer ind i dagens øvrige opgaver.
 

adgang til AAU's e-infrastruktur

Som virksomhed har I mulighed for at få adgang til vores nye e-infrastruktur til datalagring, computing og rådgivning om datamanagement og datavidenskab. En sådan infrastruktur er central for den digitale udvikling både inden for det fjerde videnskabelige paradigme i forskningen og inden for udviklingen af Industri 4.0 samt anden digitalisering af virksomhederne.

  • Sikkert værtskab af højkonfidentielle data
  • Kompetenceopbygning og rådgivning om alle aspekter af datahåndtering
  • Kompetence- og supportenhed, som både understøtter en digital kompetenceopbygning blandt forskerne og kan indgå partnerskaber med forskere, som har behov for digitale eksperter for at løfte et forskningsmæssigt problem.

Få et digitalt boost

Vind terræn i det digitale kapløb gennem AAU Digital Hub Denmark. Kom helt i front inden for teknologier som Internet of Things, Big Data og kunstig intelligens.

Kontakt

AAU Digital Hub Denmark:
Mail: tech@adm.aau.dk 
Telefon: +45 99 40 96 32