AAU logo

AAU DIGITAL HUB DENMARK

Robotter, droner, satellitter

 • +

  Robotter, droner og satellitter

  udfører automatisk en kompleks række handlinger, som har indflydelse på den fysiske verden. Det kan være de velkendte produktionsrobotter, men også robotter, der bevæger sig ud af produktionshallerne og ud blandt menneskene, hvor de fx kan hjælpe med at udføre tunge løft på en byggeplads. KLIK FOR AT LÆSE MERE

  Inden for de næste par år vil vi se mere avancerede – og mobile – servicerobotter og droner, der i langt højere grad end i dag bruges til kommercielle sammenhænge, fx:

  • Robotten som ”personlig butler", der kan vise vej i lufthavnen eller på hospitalet
  • Den socialt intelligente robot, der kan være selskab for demente på plejehjem
  • Dronen, som hjælper landinspektøren med at foretage opmålinger på vanskeligt tilgængelige steder
  • Dronen, som foretager en ellers kostbar og risikabel inspektion af en vindmøllevinge – eller transporterer dele op til en reparatør på den 300 meter høje vindmølle
  • Satellitten der følger dig til havs som i luften og registrerer når du har brug for hjælp
  • Satellitten der hjælper landmanden med optimal markpleje

  AAU samarbejder med flere virksomheder om robot-, drone- og satellitteknologi.

Få et digitalt boost

Vind terræn i det digitale kapløb gennem AAU Digital Hub Denmark. Kom helt i front inden for teknologier som Internet of Things, Big Data og kunstig intelligens.

Mobile netværk skal forøge droners rækkevidde

Selvkørende robotter kan vise os vejen

AAU VÆRT VED HØJT PROFILEREDE KONFERENCER, FX

 • IEEE International Conference on Mobile Data Management. Chairs: Simonas Saltenis/Bin Yang
 • IEEE Conference on Control Technology & Applications, Chair: Professor Jakob Stoustrup

Produktiviteten vokser med AAU

Virksomhedernes produktivitet vokser i gennemsnit 12 procent, når de samarbejder med AAU (lrisGroup 2017)

Kæmpedronerne kommer

AAU er partner i RoboCluster

RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværkets medlemmer innoverer, udvikler og applikerer robot‐ og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og private virksomheder. 

Om AAU Digital Hub Denmark

Gennem AAU Digital Hub Denmark tilbyder vi samarbejde om løsning af konkrete udfordringer, kompentenceløft af medarbejderne og adgang til vores nye e-infrastruktur. Alt i en digital kontekst og med udgangspunkt i state-of-the-art forskningsbaseret viden.

Læs mere om mulighederne her

Kontakt

AAU Digital Hub Denmark:
Mail: tech@adm.aau.dk 
Telefon: +45 99 40 96 32