AAU logo

AAU DIGITAL HUB DENMARK

Industri 4.0 Smart Produktion

  • +

    Industri 4.0

    kaldes også for den fjerde industrielle revolution. Industri 4.0 er ikke en teknologi i sig selv, men er derimod betegnelsen for den udvikling, hvor digitale, fysiske og biologiske teknologier konvergerer. Det skaber rammerne for nye, værdiskabende produktionssystemer, som vi kalder Smart Produktion. KLIK FOR AT LÆSE MERE

    I modsætning til de tidligere industrielle revolutioner adskiller Industri 4.0 sig ved, at udviklingen sker eksponentielt snarere end lineært. Den vil medføre teknologiske kvantespring inden for områder som robotteknologi, kunstig intelligens og 3D-print.

    For virksomhederne betyder det, at der ligger store forretnings- og produktivitetspotentialer i at udnytte de nye muligheder inden for digitalisering, automatisering og nye arbejdsformer, som tilsammen skaber en smartere produktion.

Få et digitalt boost

Vind terræn i det digitale kapløb gennem AAU Digital Hub Denmark. Kom helt i front inden for teknologier som Internet of Things, Big Data og kunstig intelligens.

Ny teknologi og kompetenceudvikling skal gå hånd i hånd

AAU ER PARTNER I MADE

MADE - Manufacturing Academy of Denmark – arbejder for, at Danmark skal være verdens førende produktionsland gennem forskning, innovation og uddannelse. Er et samarbejde mellem industrien, fonde, foreninger og forskningsmiljøer.

Produktiviteten vokser med AAU

Virksomhedernes produktivitet vokser i gennemsnit 12 procent, når de samarbejder med AAU (lrisGroup)

Digitalt modenhedstjek skaber retning for fremtiden

Om AAU Digital Hub Denmark

Gennem AAU Digital Hub Denmark tilbyder vi samarbejde om løsning af konkrete udfordringer, kompentenceløft af medarbejderne og adgang til vores nye e-infrastruktur. Alt i en digital kontekst og med udgangspunkt i state-of-the-art forskningsbaseret viden.

Læs mere om mulighederne her

Kontakt

AAU Digital Hub Denmark:
Mail: tech@adm.aau.dk 
Telefon: +45 99 40 96 32